KARL FRIEDRICH SCHINKEL

UVOD

Karl Friedrich Schinkel je bil nemški (takrat pruski) arhitekt, urbanist, slikar, oblikovalec pohištva ter scenograf. Njegova najbolj znana dela najdemo v Berlinu in njegovi okolici.

ŽIVLJENJEPIS

Rojen je bil 31. marca 1781 v Neuruppinu, kjer se je šolal pri arhitektu Friederichu Gillyu. Po končanem študiju na novi Akademiji za arhitekturo je začel ustvarjati kot slikar. Kljub uspehu v slikarstvu, se je odločil da nadaljuje kot arhitekt. Njegovo najbolj znano delo je Altes Museum, ki se nahaja v Berlinu, kjer je tudi 9. oktobra leta 1841 umrl.

Karl Friderich Schinkel, 1836, portret

 DELA

Slikarstvo

Medieval City by the Water

Leta 1813 je s tehniko olje na platnu naslikal Medieval City by the Water. Originalno delo naj bi bilo uničeno v požaru, zato se trenutno kopija le te nahaja v Munichu, v muzeju umetnosti Neue Pinakothek.

Karl Friedrich Schinkel, 1813, “Srednjeveško mesto ob vodi”

Kraljica noči

Leta 1816 je naslikal scenografijo »Kraljica noči« na temo Mozartove opere »Čarobna Piščal«. Slika se je izkazala kot izredno delo modernega sloga.  Kasneje je slikal tudi freske.

Karl Friderich Schinkel, 1816, Scenografija “Kraljica noči”

 Arhitektura

V svojih arhitekturnih delih je uporabljal grški slog in ne rimskega, ki je bil takrat značilen za francoske okupatorje. Njegova najpomembnejša dela so razstavljena v Berlinu in okolici. Od leta 1808 do 1817 je Schinkel prenovil in skonstruiral Schloss Rosenau (Coburg, Nemčija), nekdanji grad je prenovil v podeželsko hišo.

neue Wache

Karl Friderich Schinkel, 1816, Neue Wache

Prvo Friedrichovo večje naročilo je bilo Neue Wache, zgrajeno leta 1816, v Berlinu. Prvotno je stavba služila kot stražna hiša, sedaj pa je vojni spomenik. Stavba ima na sprednji strani postavljene stebre dorskega reda, fris in timpanon, kar je značilno za neoklasicizem pri katerem so na stavbe pogosto dodali grške stavbne elemente.

Karl Friderich Schinkel, 1816, Neue Wache, notranjost

Schauspielhaus

Schinkel je nadaljeval z gradnjo novega gledališča, in sicer leta 1817. Gledališče se imenuje Schauspielhaus. Zgradil ga je na istem mestu kot je prej stalo pogorelo gledališče. Gledališče je po drugi svetovni vojni postalo Berlinska Filharmonija.

Cerkev Friederichserder

Cerkev Friederichserder (1824-1836), je prva nemška cerkev iz obdobja neogotike. Sedaj je cerkev Državni muzej, v katerem je razstava nemških kiparskih del devetnajstega stoletja. Neogotska cerkev je ena izmed njegovih boljših del, čeprav je Schinkel znan po neoklasicističnih delih.

Karl Friderich Schinkel, 1824-1836, Cerkev Friedrichswerder

Bauakademie

Bauakademie (1932-1936) v Berlinu, je postala pomembna arhitektura že pred začetkom dvajsetega stoletja. To je modernistična stavba čistih linij, ki je bila poškodovana med drugo svetovno vojno. Ohranjen je le del arhitekture, ki je bila obnovljena leta 2005.

Karl Friderich Schinkel, 1932-1936, Bauakademie

Altes museum – Stari muzej

Altes Museum so gradili med leti 1823 in 1830. Stavba se je do leta 1845 imenovala »Kraljevi muzej«. Grajen je bil na željo kralja Friedericha Wilhelma III. v neoklasicističnem slogu. Stari muzej, je eden izmed mednarodno priznanih muzejev v Nemčiji, obnovljen je bil leta 1966, v njem se nahaja antična zbirka.

Karl Friderich Schinkel,1823-1830, Altes Museum

Napis na pročelju

FRIDERICVS GVILHELMVS III. STVDIO ANTIQVITATIS OMNIGENAE ET ARTIVM LIBERALIVM MVSEVM CONSTITVIT MDCCCXXVIII, pomeni »Friedrich Wilhelm III. je ustanovil ta muzej, namenjen študiju vseh oblik starih in svobodnih umetnosti leta 1828.«

Napis na pročelju

Zunanjost

Schinkel se je zgledoval po antični stoji in uporabil jonski red osemnajstih stebrov na pročelju, ostale tri stene so grajene iz kamna in opeke.

Pred muzejem stojita dva kipa. Prvi Fighting Amazonian Woman, je kip amazonske ženske, ki se brani pred panterjem, izdelal ga je August Kiss.

August Kiss, “Fighting Amazonian Woman”

Drugi “Lion-fighter“, pa je kip moškega upodobljenega ravno v trenutku preden ubije leva, kip je začel Christian Daniel Rauch, dokončal pa ga je Albert Wolff.

Christian Daniel Rauch in Alber Wolff, 1861, “Lion-fighter”

Notrajnost

V višja nadstropja vodijo stopnišča z jonskimi stebri. Stopnišče in hodnik sta ločena s stebriščem, s pogledom na Berlin. Razstavljalni prostori so razporejeni okoli dveh notranjih dvorišč. Strop dvorane je kupola s steklenim okolusom na vrhu.

Stekleni okolus na vrhu kupole

Glavna dvorana z dvajsetimi kipi

V muzeju so tudi Schinklova slikarska dela. Freske v avli so njegovo delo, načrtovano že v skicah, leta 1841 pa jih je naslikal. Večino fresk je bilo uničenih v 2. svetovni vojni, ohranili sta se le dve poslikavi.

Karl Friderich Schinkel, 1830, Altes Museum

ZAKLJUČEK

Zanimivo, da je potoval preko Slovenije preko Kranjskih dežel.  To pove da je veduto skiciral kar na poti, ko je iz Graza potoval v smeri proti Trstu.

ZAKLJUČEK V ANGLEŠČINI

Karl Friedrich Schinkel is a German architect, city planner, painter, designer and a set designer. He was born on March 31st in 1781 Neu-Ruppin. He studied with the achitect Friederich Gilly, after completing his studies at the new Academy of Architecture, he started living as a painter. Despite the success of his painting, he decided to continue as an architect. His best work is the Altes Museum in Berlin. Schinkel died in Berlin in October 1841.

Karl Friderich Schinkel, 1825, Vrtni stol

VIRI

Besedilni viri

Slikovni viri

 AVTORSTVO

2017/18 LIPOGLAVŠEK Katarina

2018/19 MLEKUŽ Alja